» Про фальсифіцію ВССУ узагальнення судової практики (документи)

29 червень 2022, Середа, 22:58

Про фальсифіцію ВССУ узагальнення судової практики (документи)

25 Листопада 2017г.
0
1420892793_1299054161_1298716855_karikatura757_resize

Узагальнення судової практики спеціалізованих судів не є джерелом права, але на практиці позиції спеціалізованих судів сприймаються на рівні закону, а іноді й превалюють над законом, оскільки в узагальненнях викладається результат багаторазового застосування норм права, констатація трактування норм права на практиці певним чином. Тому можна впевнено говорити, що судами такі узагальнення неофіційно використовуються саме як джерело права, оскільки серед суддів камікадзе немає.

Я спробував розібратися, чи є процедура прийняття , яким чином такі узагальнення приймаються та чи дотримується процедура їх прийняття на прикладі конкретних узагальнень судової практики ВССУ.

Результати такого дослідження м’яко кажучи виявилися неочікуваними.

Аналіз здійснювався стосовно трьох узагальнень ВССУ:

- Узагальнення «Про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування»;
 - Узагальнення судової практики розгляду судами деяких питань, які вирішуються судом під час виконання вироків; 
 - Узагальнення «Про практику здійснення апеляційним судом процесуального повноваження щодо призначення нового розгляду в суді першої інстанції».

З цією метою я надіслав відповідні запити до ВССУ про отримання фотокопій вказаних узагальнень та розпорядчих документів, якими вони були затверджені/прийняті. Отримана відповідь м’яко кажучи шокувала.

Щоб все було зрозуміло трошки норм, регулюючих порядок і процедуру їх прийняття.

Відповідно до пп. 6 п. 2 ст. 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 2010 року Пленум вищого спеціалізованого суду за результатами аналізу судової статистики та узагальнення судової практики дає роз’яснення рекомендаційного характеру з питань застосування спеціалізованими судами законодавства при вирішенні справ відповідної судової спеціалізації.

Відповідно до п. 6 ст. 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 2010 року Постанови пленуму приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів членів пленуму, підписуються головуючим на засіданні пленуму та секретарем пленуму і публікуються в офіційному друкованому органі вищого спеціалізованого суду та на веб-сайті суду.

Відповідно до пп. 1 п. 2 ст. 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 2010 року Пленум вищого спеціалізованого суду обирає за поданням голови вищого спеціалізованого суду з числа суддів вищого спеціалізованого суду та увільняє від обов’язків секретаря пленуму вищого спеціалізованого суду.

Регламентом Пленуму ВССУ, затвердженого постановою Пленуму №1 від 24.06.2011 вказані повноваження дублюються, можна додати лише норму п. 16., відповідно до якої після обговорення питання, яке розглядається, головуючий оголошує і ставить на голосування проект постанови пленуму в цілому (за основу) чи окремо кожен його пункт.

Тобто, рішення про узагальнення судової практики ВССУ приймаються на Пленумі ВССУ, підписуються головуючим та секретарем пленуму і публікуються в офіційному друкованому органі вищого спеціалізованого суду та на веб-сайті суду.

Що ж повідомив ВССУ стосовно зазначених узагальнень?

ВССУ повідомив, що вказані узагальнення були затверджені зборами суддів (?!), відповідь наведено нижче.

Тобто, зазначені узагальнення не були предметом розгляду Пленуму ВССУ, а розглядалися на зборах суддів.

Тут хочу зазначити, що збори суддів дійсно можуть обговорювати питання щодо практики застосування законодавства, розробляти відповідні пропозиції щодо вдосконалення такої практики та законодавства, але затвердження узагальнень судової практики є саме компетенцією Пленуму ВССУ, що видно з наведених нижче норм.

Доказом того, що вказані узагальнення були затверджені зборами суддів, а не пленуму, є рішення зборів суддів, що наведено нижче.

 

 

А тепер саме цікаве.

Поглянемо, хто ж підписав вказані узагальнення? А підписав їх (один з підписантів) Секретар Пленуму ВССУ Луспеник Д.Д. Це підтверджується фотокопією, що розміщена нижче.

Як таке можливо, що б на узагальненні судової практики, яке не було предметом розгляду Пленуму ВССУ стояв підпис секретаря Пленуму ВССУ?

Більше того, чи є таке узагальнення документом, процедура прийняття якого чітко виписана в пп. 6 п. 2 ст. 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»?

Відповідь на ці питання очевидна, що ні, оскільки перелічені узагальнення судової практики ВССУ прийняті з порушенням вимог закону (не у спосіб визначений законом) та з порушенням Регламенту Пленуму ВССУ.

До речі, для об’єктивності, я перевірив Постанови Пленумів ВССУ розміщені на їх сайті, рішення, які б затверджували вище перелічені узагальнення відсутні. Це і зрозуміло оскільки не були предметом розгляду.

Тобто, в даному випадку мова може йти про банальне підроблення/фальсифікацію офіційних документів.

На цьому можна було б поставити крапку, але чому в даний час такі м’яко кажучи незрозумілі дії набувають важливості.

30 листопада відбудеться перший Пленум новоствореного Верховного Суду.

Як відомо його організацією опікується т.в.о. Голови ВС Луспеник Д.Д. (опустимо тут деталі його призначення чи самопризначення). А т.в.о керівника апарату ВС нещодавно призначено пана Капустинського В.А., який зараз очолює апарат згаданого ВССУ. Тобто це шановані особи, один з який, підписав узагальнення, які не розглядалися на Пленумі ВССУ, в порушення закону, при цьому зазначивши свій статус як Секретаря Пленуму ВССУ, а інший – керівник апарату, підлеглі якого допускають такі ляпсуси.

Після всього вищевикладеного постає питання, чи зможуть вказані особи належним чином, у чіткій відповідності до закону підготувати Пленум та бездоганно закласти фундамент нового Верховного Суду?

ПРО ФЛЕШ-МОБ З ВИМОГОЮ РОЗСЛІДУВАТИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ДО ВСУ