» Законодавство України про перерахунок пенсії

04 жовтень 2022, Вівторок, 17:24

Законодавство України про перерахунок пенсії

30 Березня 2018г.
0
325088_1

Набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 призвело до значного оновлення як правил призначення й обчислення пенсій за віком, по інвалідності та втраті годувальника, так і прав та інтересів осіб, яким вже призначена пенсія. Йдеться про «осучаснення», перерахунок та індексацію пенсій, що були призначені та виплачувались відповідно до попереднього пенсійного забезпечення.

Необхідно зауважити, що перерахунок розміру пенсії здійснюється у виняткових випадках визначених у Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Так, відповідно до положень ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року (з наступними змінами і доповненнями) органи Пенсійного фонду зобов’язані щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводити перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули право на проведення перерахунку, пов’язаного із збільшенням кількісного критерію страхового стажу особи на найбільш вигідних умовах.

Такий перерахунок розміру пенсії відбувається у наступних випадках.

По-перше, якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перерахунок пенсії проводиться з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати (доходу), з якої обчислена пенсія. За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в ч.1 ст.40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

По-друге, у разі якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менш як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після її призначення (попереднього перерахунку) та заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

По-третє, якщо пенсіонер, який продовжував працювати, набув стажу, достатнього для обчислення пенсії відповідно до ч. 1 ст. 28 цього Закону, за його заявою проводиться відповідний перерахунок пенсії незалежно від того, скільки часу минуло після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

При цьому обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї статті, здійснюється не раніше дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії. А порядок такого перерахунку пенсії встановлюється правлінням Пенсійного фонду за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

Варто наголосити, що перерахунок пенсії, пов’язаний із збільшенням страхового стажу не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення», та які не досягли пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (абз. 7 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Додаткова підстава для проведення перерахунку розміру пенсії за віком передбачена частиною другою ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» з урахуванням змін від 03.10.2017. Відповідно до неї з 1 січня 2016 року автоматичний перерахунок мінімального розміру пенсії за віком повинен здійснюватися у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, а також у разі збільшення розміру мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік. Перерахунок пенсії проводиться з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму/мінімальної заробітної плати. Наведена законодавча гарантія не поширюється на пенсіонерів, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування).

Таким пенсіонерам, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), пенсія перераховується після звільнення з роботи або припинення такої діяльності з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність/мінімальної заробітної плати, визначених законом на дату звільнення з роботи або припинення такої діяльності.

Пенсійна реформа також передбачила й процедуру «осучаснення» так званих спеціальних пенсій, призначених відповідно до законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про державну службу», «Про Національний банк України», «Про дипломатичну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів», «Про судову експертизу», «Про статусу і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», Митного кодексу України, Податкового кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України.

Якщо з урахуванням перерахунку розмір зазначених пенсії буде більшим, проводитиметься автоматичне, без звернення отримувачів таких пенсій, переведення пенсії на отримання її на умовах, передбачених Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за матеріалами пенсійних справ.

Особи, пенсію яким переведено на пенсію на умовах Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», у будь-який час можуть звернутися до органів Пенсійного фонду України щодо переведення їх на попередньо призначену за спеціальними законами пенсію чи щомісячне довічне грошове утримання із встановленням розміру пенсії, отримуваного до такого переведення, з 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому надійшла така заява від особи.

Ірина Ласько
Ірина Ласько Доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт Українського центру соціально-правових досліджень