21 вересень 2023, Четвер, 15:07

Уряд схвалив законопроєкт про медіацію

27 Грудня 2019г.
Переговоры

Мін’юст розробив проєкт закону "Про медіацію", який впроваджує в Україні інститут медіації. Про це повідомив заступник міністра юстиції Олександр Банчук, передає Резонанс.

У світовій та європейській практиці медіація є одним із найпопулярніших альтернативних способів урегулювання спорів та конфліктів, зазначив О.Банчук. На його думку, така практика дозволяє використовувати досудові і позасудові способи для вирішення конфліктів і спорів, при цьому зберігаючи можливість звернення до суду.

Водночас законодавством України процедура медіації досі є неврегульованою, не зважаючи на те, що практика вирішення конфліктів та спорів шляхом медіації поступово збільшується.

"Враховуючи це, а також необхідність ратифікації та імплементації Сінгапурської конвенція про медіацію, ми розробили спеціальний закон, який визначатиме основні положення щодо сфери застосування медіації, процедури її проведення та статусу медіаторів", – зазначив О.Банчук.

Крім того, прийняття законопроєкту сприятиме виконанню цілі 12.2 "Сторона договору захищена від його невиконання" програми діяльності Кабінету міністрів України.

Як зазначив заступник міністра, ухвалення даного законопроєкту  дозволить зменшити навантаження на суди, скоротити строки розгляду справ, зменшити витрати сторін на розгляд справи, а також підвищити кількість добровільно виконуваних судових рішень.

"Ефективна система медіації повинна значно розвантажити судову систему, оскільки до медіації буде довіра у сторін договору", – зазначив О.Банчук.

Проєктом закону передбачаєься, що процедура медіації застосовуватиметься у будь-яких конфліктах (спорах), які виникають, зокрема, з цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних правовідносин, а також у кримінальних провадженнях при укладенні угод про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим та в інших сферах суспільних відносин.

Фізичні та юридичні особи зможуть звернутись до медіатора для проведення медіації як до звернення до суду, третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу, так і під час судового, третейського чи арбітражного провадження або під час виконання рішення суду, третейського суду чи міжнародного комерційного арбітражу.

Медіація проводитиметься за взаємною згодою сторін відповідно до принципів добровільності, конфіденційності, незалежності та нейтральності, неупередженості медіатора, самовизначення та рівності прав сторін медіації.

Набути статус медіатора зможе будь-яка фізична особа, яка має вищу освіту та пройшла базову підготовку у сфері медіації в Україні або за її межами. Підготовка у сфері медіації становитиме не менше як 90 год. навчання медіатора, у тому числі 45 год. практичного навчання, та включатиме теоретичні знання та практичні навички щодо принципів, порядку та методик проведення медіації, правового регулювання медіації, етики медіатора, ведення переговорів та врегулювання конфліктів (спорів).

Також проєктом закону пропонується визначити права та обов’язки медіатора та сторін медіації, порядок проведення медіації, а також вимоги до договору про медіацію та до угоди про врегулювання конфлікту (спору) за результатами медіації.