» Які права та обов’язки мають дізнавачі Нацполіції, що розслідуватимуть кримінальні проступки

07 грудень 2022, Середа, 20:59

Які права та обов’язки мають дізнавачі Нацполіції, що розслідуватимуть кримінальні проступки

1 Липня 2020г.
f4f86433622e3bb396d0254f309bad09de7eccaf

МВС затвердило Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної поліції, які будуть розслідувати кримінальні проступки.

Про це повідомляє Резонанс 1 липня із посиланням на "Судово-юридичну газету".

Як відомо, з 1 липня 2020 року в Україні запрацював інститут кримінальних проступків.

Опубліковано наказ Міністерства внутрішніх справ України від 20 травня 2020 року №405, зареєстрований в Мінюсті 3 червня, яким затверджено Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної поліції.

Зокрема, визначено, що дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції України або уповноважена особа іншого підрозділу поліції, яка уповноважена в межах компетенції, передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.

Про уповноваження працівника поліції іншого підрозділу здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків Головою Національної поліції України, начальниками ГУНП, начальниками відповідних територіальних підрозділів поліції або особами, які виконують їх обов’язки, видається наказ. Засвідчена в установленому порядку копія наказу про уповноваження працівника поліції здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків надсилається до органу прокуратури відповідного рівня для внесення адміністраторами ЄРДР відповідних відомостей про реєстратора до довідника організаційної структури ЄРДР і надання працівнику поліції, уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків, доступу до ЄРДР.

Під час досудового розслідування кримінальних проступків дізнавач самостійно приймає процесуальні рішення, крім випадків, коли закон передбачає прийняття (ухвалення) рішення слідчого судді, суду чи згоду прокурора, і є відповідальним за законне та своєчасне виконання цих рішень.

Під час здійснення дізнання дізнавач зобов’язаний:

  • дотримуватися вимог Конституції України, КПК України та законів України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів з питань досудового розслідування;
  • забезпечувати повне, усебічне та неупереджене розслідування кримінальних проступків у межах строків, установлених КПК України;
  • виконувати доручення та вказівки прокурора, які надаються в письмовій формі;
  • забезпечувати реалізацію в повному обсязі прав і законних інтересів усіх учасників кримінального провадження;
  • не розголошувати відомості, що становлять державну чи іншу таємницю, що охороняється законом, інформацію про приватне (особисте і сімейне) життя особи та інші відомості, здобуті під час розслідування кримінальних проступків;
  • не вчиняти будь-яких дій, які можуть викликати сумнів у його об’єктивності та неупередженості;
  • у разі наявності підстав, передбачених статтею 77 КПК України, заявляти самовідвід від участі в кримінальному провадженні в порядку, визначеному статтею 80 КПК України.

Службові особи органів та підрозділів поліції, крім безпосередніх керівників підрозділів дізнання, а в разі відсутності підрозділу дізнання - керівників органів досудового розслідування, які діють у межах повноважень, визначених КПК України, не можуть мати доступу до матеріалів кримінальних проваджень, витребовувати їх у дізнавача для перевірки стану розслідування кримінального проступку, вивчення і надання вказівок, визначення кваліфікації кримінального проступку чи будь-яким іншим способом утручатися в процесуальну діяльність дізнавача.

Утручання в процесуальну діяльність дізнавача осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Рішення слідчого судді, суду, письмові доручення і вказівки прокурора, письмові вказівки керівника підрозділу дізнання, а в разі відсутності підрозділу дізнання - керівника органу досудового розслідування, що не суперечать рішенням та вказівкам прокурора, надані в межах їх компетенції і в установленій законодавством формі, є обов’язковими для виконання дізнавачем.

Дізнавач має право в порядку, передбаченому КПК України, доручати відповідним оперативним підрозділам поліції проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених частиною другою статті 264 та статтею 268 КПК України. Доручення дізнавача щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов’язковими для виконання.

Працівники поліції зобов’язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення дізнавача.

З повним текстом Положення можна ознайомитися за посиланням.