» Яким має бути новий Трудовий кодекс

02 лютий 2023, Четвер, 13:38

Яким має бути новий Трудовий кодекс

21 Жовтня 2019г.
0
preview_w698zc0

Виявляється в Україні йде активна підготовка нового проекту Трудового кодексу, але вона ніде не висвітлюється.

Більше того не відома і концепція, тобто на яких засадах готується новий проект трудового кодексу. Все що відомо про новий проект то це окремі висловлювання представників влади, які часто суперечать один одному.

Чи не найбільше обговорюють резонасну заяву голови комітету Верховної ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової, яка оголосила про початок підготовки нового проекту Трудового кодексу і, який за її словами, буде ліберальним, створить «дуже прості і дешеві умови відкриття і закриття робочого місця». Більше того, будуть «трохи дискримінувати найманого працівника».

Видається, що очільниця комітету Верховної ради не зовсім розуміє поняття «дискримінація», яке урегульоване відповідним законом, а також конвенціями МОП і актами Ради Європи та Європейського союзу.

Також видається дивним нерозуміння соціального призначення трудового права і відповідного кодексу. Адже трудовий кодекс передусім покликаний врегулювати трудові відносини між працівником і роботодавцем.

При цьому трудове законодавство в першу чергу повинно охороняти права працівника, який в силу певних причин продає свою робочу силу роботодавцю і відповідно в силу специфіки трудового договору є в підпорядкуванні роботодавця і зобов’язаний дотримуватися внутрішнього трудового розпорядку. В силу цього в кодексі повинен зазначатися мінімальний перелік прав, які ні в якому разі не можуть бути скасовані чи звужені. Це стосується мінімальних прав в частині оплати праці, робочого часу, часу відпочинку, охорони праці. В чинному КЗПП є норма ст. 9, яка передбачає, що умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством України про працю, є недійсними.

Мінімальний перелік прав працівника повинен:

а) відповідати міжнародним стандартам, що передбачені конвенціями Міжнародної організації праці;

б) зобов’язанням України, які вона взяла на себе підписуючи угоду про асоціацію з Європейським союзом.

При цьому кодекс повинен містити механізм реалізації цих прав, відповідний механізм контролю за дотриманням цих прав, а також відповідальність, в першу чергу матеріальну, за порушення трудових прав працівника.

Кодекс повинен враховувати реалії сьогодення і ефективно регулювати нестандартні трудові відносини: телепрацівників, айті-сферу, надомних працівників, дистанційну роботу.

У кодексі необхідно передбачити норми стосовно недопущення дискримінації, захисту тих прав і свобод, які раніше не захищалися нормами трудового права: право на захист персональних даних, право на інформацію про умови праці, право на повагу до честі, гідності, на конфіденційність особистої інформації, право працівника на таємницю його приватного життя, захист від мобінгу, від сексуальних домагань та інші.

Гарантування прав працівника не повинно шкодити інтересам роботодавця, адже він платить заробітну плату, є платником страхових внесків і за рахунок своїх коштів може встановлювати додаткові порівняно з законодавством трудові і соціально-побутові пільги для працівників. Міжнародна і європейська практика не придумала нічого кращого для гарантування прав та інтересів працівника і роботодавця як соціальний діалог.

Тобто усі інші права працівника та роботодавця повинні регулюватися у договірному порядку в колективних чи трудових договорах. У кодексі необхідно передбачити дієві механізми здійснення соціального діалогу, а також відповідальність за невиконання взятих на себе учасниками договірного регулювання зобов’язань.

Що ж стосується підготовки проекту Трудового кодексу, то оскільки він повинен регулювати відносини працівників і роботодавців, то власне ці дві сторони соціального діалогу в особі своїх представників повинні брати активну участь у його підготовці.

Держава повинна виконувати роль:

а) арбітра;

б) створити умови для здійснення соціального діалогу;

в) створити механізми контролю за дотриманням трудового законодавства і притягнення до відповідальності.

При підготовці проекту Трудового кодексу необхідно враховувати положення ст. 22 Конституції України, яка передбачає, що конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані, а при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Таємничість підготовки проекту трудового кодексу можна тлумачити, як неготовність влади вести соціальний діалог з роботодавцями і профспілками, а також про відсутність його цілісної концепції.

ХТО ГОТУЄ НОВИЙ ПРОЕКТ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ?

12924523_848663708572976_8876469268990240680_n
Володимир Бурак Кандидат юридичних наук; доцент кафедри соціального права Львівського національного університету ім. І. Я. Франка; експерт Українського центру соціально-правових досліджень