» ВРП вважає неприпустимими коментарі Рябошапки щодо судової реформи

01 липень 2022, П'ятниця, 14:25

ВРП вважає неприпустимими коментарі Рябошапки щодо судової реформи

25 Листопада 2019г.
Фото: Право на владу
Фото: Право на владу

Вища рада правосуддя вважає неприпустимими політичні коментарі Генерального прокурора щодо темпів впровадження судової реформи, які прозвучали в інтерв’ю «Радіо Свобода» від 15 листопада 2019 року. Про це йдеться в публічном зверенні ВРП.

ВРП нагадує, що за словами Рябошапки, спроби Президента Володимира Зеленського «перезавантажити» орган, що відповідає за відбір та звільнення суддів, зустріли «саботаж» з боку Вищої ради юстиції, Верховного Суду. На його думку, потрібні «радикальніші заходи», «спілкуватися з саботажниками в рамках Кримінального процесуального кодексу».

ВРП нагадує, що іідповідно до статті 126 Конституції України незалежність і недоторканність судді гарантуються Конституцією і законами України. Вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється.

В той же час стаття 131 Конституції України покладає на Вищу раду правосуддя обов’язок вживати заходи щодо забезпечення незалежності суддів, і Вища рада правосуддя буде невідступно дотримуватися цього обов’язку.

Незалежність суддів забезпечується насамперед особливим порядком їх обрання або призначення на посаду та звільнення з посади; забороною будь-якого впливу на суддів; захистом їхніх професійних інтересів; особливим порядком притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності; забезпеченням державою особистої безпеки суддів та їхніх сімей; гарантуванням фінансування та належних умов для функціонування судів і діяльності суддів, їх правового і соціального захисту; забороною суддям належати до політичних партій та профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, займатися за сумісництвом певними видами діяльності; притягненням до юридичної відповідальності винних осіб за неповагу до суддів і суду; суддівським самоврядуванням.

Дотримання цих засадничих принципів у ході судової реформи має визначальне значення і є єдиним критерієм успіху такої реформи і її відповідності міжнародним стандартам.

На думку ВРП, заяви керівника правоохоронного органу стосовно потенційних можливостей Генеральної прокуратури України здійснювати тиск на окремих суддів та членів Вищої ради правосуддя шляхом відкриття проти них кримінальних проваджень нагадують про небезпечні практики ручного керування системою прокуратури.

ВРП підкреслює, що жодна судова реформа не повинна перетворюватися на політичну кампанію з дискредитації судової системи або інструмент її інституційного руйнування.

"Таким чином, висловлювання Генерального прокурора у згаданому інтерв’ю стосовно діяльності суддів, у тому числі вищих інстанцій, і членів Вищої ради правосуддя суперечать принципу поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову, який гарантує кожній гілці влади незалежність, оскільки Конституцією України та законами України на прокуратуру не покладено повноважень з нагляду та контролю за реалізацією судової реформи.

З огляду на вказане Вища рада правосуддя вважає за необхідне наголосити, що захищеність суддів на рівні Конституції України є найважливішою гарантією незалежності судової влади, неупередженого, об’єктивного, безстороннього та незалежного виконання суддями своїх обов’язків щодо захисту прав і свобод людини і громадянина, забезпечення верховенства права та конституційного ладу в державі, а тому поширення Генеральним прокурором інформації з метою дискредитації судової влади або впливу на Вищу раду правосуддя є неприпустимим", - йдеться у заяві ВРП.