13 квітень 2024, Субота, 10:03

Законність накладення штрафів на працівників

24 Березня 2021г.
76cc5a2f 577f 46f9 8808 85f33194c5bf

Тарас Онищенко, адвокат АО "Barristers"

Капіталізм – соціально-економічна система, за якої засоби виробництва (земля, підприємства) належать приватним особам і використовуються для отримання прибутку їхніми власниками.

І звичайно кожен з таких власників бажає зрозтання та економічного процвітання конкретного для свого засобу виробництва, будь це магазин, пекарня чи аптека.

Тут варто згадати вже крилатий вислів Й. Сталіна: «Кадри вирішують все».

Саме працівники будь-якого підприємства є основною рушільною силою для функціонування будь-якого підприємства і для їх якомога ефективного функціонування керівники застосовують різні заходи стимулювання одним з яких є штрафи та чи законні вони?

Ст. 147 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) передбачені заходи стягнення за порушення трудової дисципліни які можуть бути застосовані до працівника і такий захід як штраф там відсутній.

Таким чином, за порушення трудової дисципліни застосування до працівника заходу стягнення у вигляді штрафу є незаконним та є порушенням трудового законодавства. Що в свою чергу є підставою для притягнення роботодавця до відповідальності, передбаченої ст. 265 КЗпП та ст. 41 КУпАП.

Тому фінансова відповідальність працівника може полягати лише у відшкодуванні останнім завданої підприємству майнової шкоди, що передбачено ст. 134 КЗпП,

Разом з тим, не можна не згадати і про зворотній бік , а саме про сумлінне виконання трудової дисципліни.

Ст. 144 КЗпП передбачено, що заохочення застосовуються власником або уповноваженим ним органом разом або за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації.

Відповідно до ст. 15 ЗУ «Про оплату праці», форми, системи та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами.

У разі, коли колективний договір на підприємстві не укладено, роботодавець зобов'язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності - з іншим уповноваженим на представництво органом.

Отже, якщо працівником не завдано підприємству матеріальної шкоди фінансова відповідальність працівника не передбачена чинним законодавством, а зменшити дохід працівника, що неналежно виконує свої посадові обов’язки роботодавець може зменшивши йому чи взагалі позбавивши заохочувальних виплат (премій, надбавок і т.д.).

ЯК НОВОВВЕДЕННЯ ДО КЗПП У ЗВ’ЯЗКУ З КАРАНТИНОМ ВПЛИВАЮТЬ НА ТРУДОВІ ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ

Читайте Резонанс у Facebook та підписуйтесь на наш канал у Telegram