19 марта 2018

Коли національні механізми захисту прав людини не діють, у пригоді стане механізм, передбачений Правилом 39 Регламенту Європейського суду з прав людини – вказівка сторонам у справі на необхідність вжиття певних тимчасових заходів:
«Палата або, коли це доцільно, її голова може – на прохання сторони чи будь-якої іншої заінтересованої особи або з власної ініціативи – вказати сторонам, який тимчасовий захід, на її думку, слід вжити в інтересах сторін або в інтересах належного провадження у справі».

0