14 червень 2024, П'ятниця, 12:03

Ольга Варченко: Протидія катуванням є пріоритетом ДБР

13 Березня 2019г.
53183040 2517797444958289 8577246726031671296 N

Доповідь до дебатів Комітету Міністрів Ради Європи «Ефективне розслідування», Страсбург, 12 березня 2019

Шановний пане голово,

Дякую за надане слово та можливість виступити у дебатах. Від імені Державного бюро розслідувань України я хотіла би запевнити Комітет у нашій рішучості викорінити проблему катувань в діяльності правоохоронних органів. Зокрема, нашим пріоритетом є забезпечення належного проведення національними органами влади ефективного розслідування фактів порушення положень Конвенції, які констатовані Європейським судом з прав людини, зокрема фактів катувань або неналежного поводження.

Так само, як реагування на рішення Європейського суду з прав людини, важливими є і превентивна робота по протидії катувань в діяльності правоохоронних органів, тобто робота по профілактиці таких злочинів, а також національних розслідувань фактів та звернень, в яких стверджується порушення абсолютної заборони катувань.

Важливим з точки зору цієї роботи є не тільки проведення повноцінних розслідувань, через встановлення фактичних обставин таких випадків, притягнення винуватих осіб до кримінальної відповідальності, а також забезпечення відшкодування шкоди та поновлення прав осіб у результаті таких розслідувань (тут зрозуміло що роль нашого органу як органу розслідування є обмеженою і тому взаємодія з іншими органами влади – прокуратурою та судами, забезпечення прав потерпілих є важливими).

З самого початку я хотіла би запевнити делегатів, що для Державного бюро розслідувань України пріоритетним питанням є вжиття всіх необхідних кроків для вирішення цієї системно-структурної проблеми, ідентифікованої в рішеннях ЄСПЛ, зокрема у групі справ Каверзін проти України.

Шлях вирішення цих проблем не може бути простим. Державне бюро розслідувань є новоствореним правоохоронним органом, який розпочав свою діяльність 27 листопада 2018 року.

До компетенції ДБР віднесено проведення розслідувань скарг проти поліції та інших правоохоронних органів, зокрема, злочинів, вчинених чиновниками, які мають особливо відповідальний статус.

На теперішній час ми знаходимся лише на стадії активного становлення та формування пріоритетних напрямів своєї діяльності і тому участь у цій зустрічі та обмін досвідом є для нас вкрай важливими і ми відкриті для співпраці з іншими подібними інституціями держав-членів Ради Європи для обговорення спільних проблем, шляхів їх вирішення, методичних напрацювань, тощо.

Але вже за короткий час своєї активної роботи ми досягли позитивних результатів у реалізації принципів незалежності і неупередженості, ретельності, невідкладності, компетентності, залучення потерпілого і контролю громадськості, що є запорукою ефективного розслідування.

На організаційному рівні у ДБР забезпечено спеціалізацію слідчих, які розслідують вказану категорію злочинів, їх навчання та підвищення професійного рівня. Запроваджено систему оперативного реагування на повідомлення про факти катування чи жорстокого поводження у засобах масової інформації та соціальних мережах, у тому числі у Фейсбуці.

Після виплати компенсації, присудженої Європейським судом з прав людини, матеріали за рішеннями Суду передаються Міністерством юстиції України до Державного бюро розслідувань з метою здійснення досудового розслідування та встановлення осіб, внаслідок дій або бездіяльності яких Європейським судом прийнято рішення проти України.

На даний час до Державного бюро розслідувань надійшло понад 100 таких звернень, за якими розпочато повторне або додаткове досудове розслідування, яке проводиться з дотриманням принципів ефективності.

Державним бюро розслідувань вживаються заходи щодо забезпечення своєчасного та ефективного проведення розслідування фактів катування чи неналежного поводження ще до того, як вони стають предметом розгляду Європейського суду з прав людини. Нами почато розслідування у понад 4000 кримінальних проваджень, серед яких близько 400 за фактами катування чи неналежного поводження. Ми розраховуємо вирішити такі системні для України проблеми, як: катування та жорстоке поводження з боку правоохоронців; відсутність ефективного розслідування цих фактів та ефективного засобу правового захисту в цьому відношенні.

Окрім здійснення досудового розслідування виявлених випадків катування нами організовується тісна співпраця органів влади з метою зниження рівня латентності таких злочинів.

Зокрема Бюро розробило проект Інструкції про порядок взаємодії з виявлення, припинення, розкриття та розслідування фактів катувань. У ньому визначається механізм взаємодії між Державним бюро розслідувань та Генеральною прокуратурою, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством оборони, Міністерством охорони здоров’я, Службою безпеки України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та іншими державними установами щодо протидії катуванню шляхом негайного та своєчасного інформування ДБР про такі факти. Ця інструкція є алгоритмом взаємодії та методичною рекомендацією стосовно тісної співпраці між зазначеними правоохоронними органами.

Визначена в проекті Інструкції система заходів має стати потужним інструментом моніторингу та контролю за фактами, що мають ознаки катування або іншого неналежного поводження.

Проект Інструкції було направлено для узгодження та обговорення до державних та громадських інституцій, які будуть задіяні в її реалізації та до Офісу Ради Європи в Україні.

Державне бюро розслідувань підкреслює, що належним чином зафіксований факт заподіяння шкоди здоров’ю під час тримання особи у місцях несвободи є однією з найбільш фундаментальних правових гарантій проведення належного та ефективного розслідування катування чи неналежного поводження. Більш того, точний облік усіх аспектів тримання особи у місцях несвободи може захистити працівників правоохоронних органів шляхом протидії неправдивим твердженням проти них.

Крім того, Державне бюро розслідувань, Генеральна прокуратура України та Національна академія прокуратури України працюють над запровадженням принципів ефективного розслідування в національній правоохоронній практиці. Зокрема на даний час триває процес розробки методики ефективного розслідування фактів катування чи неналежного поводження, яка буде обов'язковою для використання під час проведення розслідувань.

Також у Державному бюро розслідувань ведеться нормотворча робота з метою, узгодження положень національного кримінального законодавства з міжнародними стандартами, встановленими Конвенцією проти катувань 1984 року.

Потребують вирішення та вдосконалення проблеми законодавства щодо відшкодування шкоди та судової практики, оскільки ДБР може все розслідувати, знайти, встановити, але проблема цивільного позову в кримінальному провадженні має бути однозначно вирішена (потерпілий та його адвокат ефективно брали участь у розслідуванні, повідомлялись про його хід, забезпечено своєчасність та гуманітарний аспект – медіація або досягнуто компромісу щодо покарання, можливість угод про визнання вини, забезпечено право на захист потерпілому, роз’яснені його права, врахована позиція при визначені покарання та розглянуто позовні вимоги про відшкодування моральної та матеріальної шкоди).

І на завершення, хочу зазначити, що Державне бюро розслідувань перебуває на стадії реалізації політики нульової толерантності до жорстокого поводження, вживає та буде вживати всіх необхідних заходів, згідно з рекомендаціями Комітету Міністрів Ради Європи, Спеціального доповідача Ради ООН та Європейського комітету з питань запобігання катуванням, щоб забезпечити положення нового Кримінального процесуального кодексу (та основні гарантії проти жорстокого поводження).

Ми високо оцінюємо допомогу Ради Європи у процесі становлення Державного бюро розслідувань та виконання нами завдань з протидії злочинам, пов’язаним з катуванням, і будемо продовжувати тісну співпрацю з проектними заходами Ради Європи.

25660051 714411292091203 1455896833944486888 N
Ольга Варченко Перший заступник голови Державного бюро розслідувань України