24 червень 2024, Понеділок, 09:49

Пенітенціарна реформа. Наступна глава

19 Березня 2018г.
3070501

Відповідно до паспорту реформи пенітенціарної системи однією із оперативних цілей є дотримання права людини шляхом створення умов поводження та утримання у відповідності до міжнародних стандартів.

Завданнями медичного забезпечення, яке відповідає національним та міжнародним стандартам, є:

- урегулювання права на охорону здоров’я у відповідності до міжнародних стандартів;

- впровадження пацієнт-орієнтованої моделі системи охорони здоров’я;

- створення незалежної медичної вертикалі, інтегрованої в загальнонаціональну систему охорони здоров’я;

- покращення матеріально-технічної бази та створення належних умов для ефективної діяльності системи надання медичної допомоги;

- забезпечення відповідності медичного персоналу національним, професійним та кваліфікаційним вимогам;

- впровадження системи профілактичної медицини та протидії соціально небезпечним захворюванням.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684-р «Про утворення державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» та в рамках реформування системи охорони здоров’я ДКВС України наказом Міністерства юстиції України від 02.11.2017 № 3394/5 утворено ДУ «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань № 10741020000070881 від 07.11.2017) та затверджено Положення про ДУ «ЦОЗ ДКВС України». Таким чином буде виведено з підпорядкування начальників установ ДКВС України медичних працівників та формування окремої вертикалі підпорядкування та демілітаризовано медичних працівників.

На сьогодні охорона здоров’я установ ДКВС України представлена: у 108 установах виконання покарань медико-санітарними частинами, у 4 установах виконання покарань – фельдшерськими пунктами, 10 багатопрофільних лікарень, в т.ч. 1 лікарня психіатричного спрямування, 8 туберкульозних лікарень.

Штатна чисельності медичного персоналу ДКВС України станом на 01.11.2017 становить 2559 посад, з яких фактично зайнято 2051,5 посад (укомплектованість - 80%).

На теперішній час проводиться формування штатного розкладу ДУ «ЦОЗ ДКВС України».

З метою удосконалення нормативно-правової бази з питань організації медичної допомоги засудженим та особам, узятим під варту та приведення її до міжнародних рекомендацій, спільним наказом Мін’юсту та МОЗ України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів» за № 1517/5/503 від 10.05.2017, внесено зміни до Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України із закладами охорони здоров’я з питань надання медичної допомоги особам, узятим під варту, затвердженого наказом Мін’юсту та МОЗ України від 10.02.2012 № 239/5/104, зареєстрованого в Мін’юсті 10.02.2012 за № 212/20525 та до Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі, затвердженого спільним наказом Мін’юсту та МОЗ України від 15.08.2014 № 1348/5/572, зареєстрованого в Мін’юсті 20.08.2014 за № 990/25767.

Зазначені зміни стосуються:

- обов’язкової фіксації тілесних ушкоджень та повідомлення про них відповідним посадовим особам та органам;

- проведення огляду засуджених та осіб, узятих під варту медичним працівником поза межами чутності і (якщо медичний працівник не бажає іншого в кожному конкретному випадку) поза межами видимості немедичного персоналу;

- вільного вибору лікаря;

- конфіденційності доступу до медичної документації;

- надання психіатричної допомоги засудженим здійснюється відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу»;

- звільнення засуджених від подальшого відбування покарання за хворобою.

Протягом 2017 року через електронну систему «ProZorro» відбулися закупівлі загально-соматичних, протитуберкульозних та антиретровірусних лікарських засобів для установ ДКВС України 35503118 грн.

Для установ ДКВС України Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі – ГФ) поставив лікарських засобів та виробів медичного призначення на суму 22 200 000 грн. Таким чином, в установах виконання покарань ДКВС України забезпечено 100% потребу в АРВ препаратах для лікування ВІЛ-інфікованих засуджених та для лікування чутливого туберкульозу, на 26% від потреби для лікування осіб, хворих на мультирезистентний туберкульоз.

Але, незважаючи на досягнення, залишаються проблемні питання: близько 70% наявного медичного обладнання є застарілим (60-х – 80-х рр. минулого століття), морально та технічно зношена або така, що взагалі не функціонує;​ потребують ремонту майже 70% закладів охорони здоров’я та медичних частин; кошти з державного бюджету на оновлення медичного обладнання за останні 6 років не виділялися взагалі.

28535151 1850952991581933 2140617925 N
Денис Чернишов Заступник Міністра юстиції України, куратор Державної кримінально-виконавчої служби України