25 травень 2024, Субота, 07:43

Особливості систем військової юстиції Азербайджану та Вірменії

16 Листопада 2020г.
Фото: ВВС
Фото: ВВС

Віталій Вдовитченко, керівник Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону

Останнім часом увага світової спільноти прикута до загострення вірмено-азербайджанського конфлікту – війні за територію Нагірного Карабаху.

Зауважу, що цей військовий конфлікт триває вже понад 30 років. Гаряча фаза із широкомасштабними бойовими діями, що призвела до втрати Азербайджаном частини своєї території, відбувалася у період із 1988-го до 1994-й роки.

Далі – 26 років відносного затишшя із періодичними сутичками на лінії розмежування. І ось знову – широкомасштабні бойові дії із застосуванням наземних сил та авіації.

Як військового юриста, насамперед, мене цікавить організація системи військової юстиції у країнах, котрі вже понад три десятиліття перебувають в умовах перманентного воєнного конфлікту.

Акцентую, що у кожній із цих країн існують органи військової юстиції. Але їхні системи мають свою специфіку, зумовлену особливостям правових систем цих держав.

Безперечно, досвід функціонування військової юстиції Азербайджану та Вірменії є вкрай важливим для України. Оскільки у нашій державі за три десятиліття Незалежності, попри фактичний стан війни протягом останніх шести років, так і не спромоглися збудувати дієву систему військової юстиції. Навіть навпаки – через внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» 2019 року розпочали процес її руйнації.

То як організовано систему військової юстиції у згаданих країнах кавказького регіону?

Військово-політичне керівництво Азербайджану, здійснюючи розбудову власного сектору національної безпеки і оборони, та чітко усвідомлюючи необхідність зміцнення військової дисципліни у Збройних Силах та інших військових формуваннях законом «Про військові прокуратури» від 21 травня 1992 р. – на базі військових прокуратур СРСР, що знаходились на території республіки, – створило Військову прокуратуру Азербайджанської республіки із підпорядкованими їй військовими прокуратурами гарнізонів, яку очолював військовий прокурор Азербайджанської республіки.

7 грудня 1999 року прийнято Закон Азербайджанської Республіки «Про прокуратуру», який,  із відповідними змінами, чинний і нині.

Відповідно до Закону, військова прокуратура Азербайджанської Республіки є спеціалізованою прокуратурою та здійснює повноваження прокуратури у Збройних силах Азербайджанської Республіки та інших військових формуваннях.

Військова прокуратура АР, окрім інших функцій, що виконує прокуратура, здійснює контроль за дотриманням законів і військових статутів у місцях тримання затриманих і заарештованих військовослужбовців, дисциплінарних частинах, а також при приведенні у виконання покарань у військових частинах. Також прокурори  вимагають матеріали внутрішніх управлінських перевірок, які проводяться у Збройних силах Азербайджанської Республіки.

Рішенням Військового прокурора АР забезпечується проведення перевірок: на підставі заяв, скарг, звернень, відомостей з матеріалів оперативно-розшукової діяльності про розкрадання майна в Збройних силах, про вчинення злочинів (або тих, що готуються) проти військової служби, а також вчинених військовослужбовцями, на підставі інших встановлених законодавством відомостей.

Для мети перевірок передбачено виділення спеціалістів. За результатами перевірок приймається відповідне рішення, яке залежить від того, чи виявлені факти свідчать про достатні підстави для порушення кримінальної справи.

Військову прокуратуру Азербайджанської Республіки очолює військовий прокурор Азербайджанської Республіки, який – відповідно до займаної посади – є заступником Генерального прокурора.

У військовій прокуратурі Азербайджанської Республіки можуть бути створені управління, відділи та інші структурні підрозділи.

Начальники управлінь і відділів та їхні заступники вважаються старшими помічниками і помічниками військового прокурора. В управління і відділи можуть бути призначені прокурори і слідчі.

Військові прокуратури також створюються – на територіях розміщення військових гарнізонів Збройних сил Азербайджанської Республіки із урахуванням кількості військових частин, віднесених до сфери діяльності даної прокуратури.

У структуру військової прокуратури Азербайджанської республіки наразі входять: військова прокуратура Нахічеванської Автономної Республіки та військові прокуратури Баку, Сумгаїті, Гянджі, Газахи, Татару, Карабаху, Фізулі, Ленокарану та Загатали.

Офіцери органів військової прокуратури – відповідно до Закону Азербайджанської Республіки "Про військову службу" – проходять військову службу в Збройних силах Азербайджанської Республіки. Вони користуються правами і пільгами, встановленими Законом Азербайджанської Республіки "Про статус військовослужбовців" та іншими законами.

Призов громадян на військову службу в органи військової прокуратури та їхнє звільнення у запас здійснюється Військовим прокурором Азербайджанської Республіки.

Оскільки у Азербайджанській Республіці прокуратура є органом досудового розслідування, то – відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства – досудове слідство у справах про військові злочини і злочини проти військової служби, а також злочини, вчинені військовослужбовцями, проводиться військовою прокуратурою (якщо зазначені злочини вчинені за участю особи, яка не є військовослужбовцем, то досудове слідство у кримінальній справі стосовно нього також проводиться військовою прокуратурою).

Крім того, КПК Азербайджанської Республіки передбачено, що командири військових частин та керівники військових установ – є керівниками органу дізнання та здійснюють дізнання щодо злочинів скоєних на території військової частини (установи), а також військових злочинів.

Дізнанням – відповідно до цього кодексу – є виконання невідкладних слідчих дій у кримінальних провадженнях по яких здійснення досудового розслідування є обов’язковим (такі провадження – не пізніше, ніж протягом 10 днів, – передаються органу досудового розслідування), а також спрощене досудове розслідування – по деяких очевидних злочинах, які не являють великої суспільної небезпеки, – що здійснюється органом дізнання у повному обсязі.

У Азербайджанській Республіці існує також система військових судів.

Відповідно до Закону Азербайджанської Республіки «Про суди та суддів» від 10 червня 1997 року, військовий суд, як суд першої інстанції, розглядає кримінальні справи, а також справи про адміністративні проступки, віднесені законом до його компетенції.

Військовий суд аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює стан організації судової діяльності, судову практику, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством Азербайджанської Республіки.

Військові суди діють як суди першої інстанції. Справи, розглянуті військовими судами, переглядаються – у апеляційному та касаційному порядку – відповідними апеляційними судами та Верховним Судом Азербайджанської Республіки.

Судді військових судів АР мають однаковий статус із суддями інших судів та не являються військовослужбовцями.

_38145.width-1024

Бакинський військовий суд (фото з відкритих джерел)

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КЕРІВНИЦТВА ДОСУДОВИМ РОЗСЛІДУВАННЯМ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ У СФЕРІ ОБОРОНИ

Власну систему військової юстиції має також і Республіка Вірменія. Після здобуття незалежності та утворення власних регулярних Збройних Сил виникла необхідність у створенні органу, який би підтримував військову дисципліну та правопорядок у військових формуваннях.

10 серпня 1992 року прийнято Закон Республіки Вірменія «Про створення військової прокуратури у системі Прокуратури Республіки Вірменія», відповідно до якого було утворено військову прокуратуру та визначено, що Військовий прокурор Республіки Вірменія за посадою є заступником Генерального прокурора Республіки Вірменія.

Окрім того було затверджено Положення «Про військову прокуратуру», яким визначались структура, повноваження та статус військових прокурорів та слідчих. Відповідно до зазначених законодавчих змін, розпочали своє функціонування Військова прокуратура РВ та шість підпорядкованих їй військових прокуратур гарнізонів.

Органи військової прокуратури у Республіці Вірменія функціонують і нині.

Чинний Закон «Про прокуратуру» від 1 грудня 2017 року передбачає, що військова прокуратура РВ забезпечує здійснення повноважень прокуратури у Збройних силах.

Військова прокуратура складається із Центральної військової прокуратури та військових прокуратур гарнізонів – згідно дислокації гарнізонів Збройних сил.

Центральній військовій прокуратурі підпорядковані дев'ять прокуратур гарнізонної ланки: військові прокуратури Єреванського, Гориського, Лорійського, Севанського, Ширакського та Ехегнадзорського гарнізонів, а також – військові прокуратури гарнізону №1, №2 та №3, які розташовані у містах: Аскеран, Гадрут та Мартакерт невизнаної республіки Арцах (Карабах).

Працівники військових прокуратур не мають статусу військовослужбовців, але їм присвоюються відповідні класні чини, які передбачені для працівників прокуратури та прирівнюються до відповідних військових звань, а також їм видається відповідний формений одяг. При цьому, формений одяг військових прокурорів відрізняється від форменого одягу їхніх територіальних колег, оскільки вони носять погони армійського зразка на плечах кітеля, а не на його лацкані.

У 2007 році відбулись зміни у законодавстві Республіки Вірменія, та органи прокуратури, у тому числі і військової, втратили право здійснювати досудове розслідування.

У зв’язку з цим було створено Слідчу службу Міністерства оборони Республіки Вірменія на чолі із відповідним начальником та підпорядкованими слідчими відділами у гарнізонах. Особовий склад цієї служби комплектувався військовослужбовцями.

10 червня 2014 року прийнято закон Республіки Вірменія «Про Слідчий комітет Республіки Вірменія», відповідно до якого система Слідчого комітету включає Головне військове слідче управління Слідчого комітету. Підрозділами Головного військового слідчого управління є управління, відділи та гарнізонні слідчі відділи, яких налічується 10 (з 1 по 10). Начальник Головного військового слідчого управління Слідчого комітету за посадою є заступником голови Слідчого комітету. Відповідно Слідча служба МО була ліквідована, а матеріали кримінальних справ – передані до Слідчого комітету.

Головне військове слідче управління організовує і проводить досудове розслідування злочинів, пов'язаних з ухиленням від строкової військової або альтернативної служби, тренувальних зборів або мобілізації, злочинів, спрямованих проти порядку проходження військової служби, а також злочинів, скоєних на території військових частини, військовослужбовцями або особами, що проходять службу у державних уповноважених органах та організаціях у сфері оборони.

Служба у Слідчому комітеті є спеціальним видом державної служби

Службовцям Слідчого комітету видається формений одяг за рахунок коштів державного бюджету, а службовцям Головного військового слідчого управління – також польова (літня і зимова) форма, передбачена для носіння військовослужбовцями системи Міністерства оборони Республіки Вірменія.

Окрім того, у Республіці Вірменія діє військова поліція, діяльність якої регулюється Законом Республіки Вірменія «Про військову поліцію» від 13 січня 2007 року.

Військова поліція діє в системі державного уповноваженого органу в галузі захисту Республіки Вірменія та бере участь у захисті Республіки Вірменія – в якості окремого військового з'єднання.

Військова поліція складається із центрального органу (управління) та територіальних (по гарнізонах) відділів.

Безпосереднє керівництво військовою поліцією здійснює начальник військової поліції, якого призначає на посаду і звільняє з посади Президент Республіки Вірменія – за поданням керівника уповноваженого органу.

Військова поліція, відповідно до закону, наділена правом здійснювати оперативно-розшукову діяльність та дізнання у Збройних силах у справах про військові злочини, а також у справах про діяння, вчинені на території військової частини, або скоєних військовослужбовцям строкової служби. Дізнання, пов'язане зі злочинами за участю військовослужбовців, скоєних за межами територій військових частин, інших військових формувань, спільно з Поліцією Республіки Вірменія.

Органом дізнання також є і командири військових частин та керівники військових установ.

Відповідно до КПК Республіки Вірменія, орган дізнання уповноважений порушувати кримінальну справу, проводити відповідні слідчі дії, виконувати доручення слідчого, прокурора, вказівки прокурора у справах про злочини, що знаходяться у провадженні слідчого тощо. Кримінальна справа передається слідчому протягом десяти днів з моменту її порушення, а з моменту виявлення особи, яка вчинила злочин, або завершення невідкладних слідчих дій, а також вступу слідчого у справу – негайно.

Окрім того, військова поліція забезпечує профілактику, запобігання та припинення злочинів, що готуються, або скоєних військовослужбовцями злочинів; збереження державного майна, закріпленого за уповноваженим органом; цільову експлуатацію і безпеку руху транспортних засобів Збройних сил; діяльність гарнізонних ізоляторів і гарнізонних дисциплінарних рот, а також безпеку військовослужбовців, до яких в установленому порядку була застосована дисциплінарна міра.

Діяльність військових судів (суддів) за законодавством Республіки Вірменія не передбачена.

ВІЙСЬКОВІ СУДИ БУЛИ ПОТРІБНІ ЩЕ ВЧОРА

Я не аналізував військово-політичну та оперативно-стратегічну обстановку довколо Нагірно-Карабаського конфлікту – для цього є відповідні спеціалісти.

Наразі, як відомо, сторони вчергове домовились про припинення вогню. Водночас, як свідчать український воєнний досвід, до всякого перемир'я потрібно ставитися уважно і обережно.

Переконаний, що інформація про діяльність військової юстиції Азербайджану та Вірменії під час війни є вкрай актуального для вивчення та аналізу. Особливо із врахуванням вічизняних реалій.

Чи ефективно виконали свої функції органи військової юстиції воюючих сторін, які складнощі виникли під час досудового розслідуванні в умовах збройного конфлікту?! Відповідь на ці питання допоможе під час подальшого реформування військової юстиції в Україні.

Щоправда нам і власного подібного досвіду вистачає, а процес реформування аж занадто затягнувся...

ВІТАЛІЙ ВДОВИТЧЕНКО: ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПРИНЦИП ПОБУДОВИ ВІЙСЬКОВОЇ ЮСТИЦІЇ ДОЗВОЛЯЄ ЕФЕКТИВНІШЕ ЗАХИЩАТИ ПРАВА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Читайте Резонанс у Facebook та підписуйтесь на наш канал у Telegram.

Whatsapp Image 2020 10 08 At 17.14.40
Віталій Вдовитченко Керівник Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону, кандидат юридичних наук