20 травень 2024, Понеділок, 19:04

Про соціальні показники проекту бюджету на 2017 рік

5 Вересня 2016г.
Maxresdefault

Міністерство фінансів України оприлюднило основні показники Державного бюджету на 2017 р. у частині соціальних стандартів.

Листом від 28.07.2016 р. № 31-04110-09-9/21934 «Щодо підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету на 2017 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2018 - 2019 роки» Міністерство фінансів України повідомило, що Проектом Основних напрямiв бюджетної політики на 2017 рiк одним з основних завдань бюджетної політики визначено забезпечення збалансованостi та стiйкостi бюджетної системи, зокрема, шляхом встановлення мiнiмальної заробiтної плати у розмiрi, не нижчому вiд розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб та забезпечення пiдвищення посадового окладу (тарифної ставки) працiвника I тарифного розряду Єдиної тарифної сiтки вищими темпами, нiж прогнозний iндекс споживчих цiн з урахуванням фiнансових можливостей бюджету.

Однак пафос на цьому і закінчується, оскільки дальше усі показники бюджету в частині встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати визначені виключно виходячи тільки із одного показника: «фінансові можливості бюджету».

Враховуючи це, Мінфін пропонує у 2017 роцi встановити прожитковий мiнiмум в середньому на одну особу:  з 1 сiчня — 1544 гривнi, з 1 травня — 1624 гривнi, з 1 грудня — 1700 гривень;

для дiтей вiком до 6 рокiв у розмiрi: з 1 сiчня — 1355 гривень, з 1 травня — 1426 гривень, з 1 грудня — 1492 гривнi;

для дiтей вiком вiд 6 до 18 рокiв у розмiрi: з 1 сiчня — 1689 гривень, з 1 травня — 1777 гривень, з 1 грудня — 1860 гривень;

для працездатних осiб у розмiрi: з 1 сiчня — 1600 гривень, з 1 травня — 1684 гривнi, з 1 грудня — 1762 гривнi;

для осiб, якi втратили працездатнiсть, у розмiрi: з 1 сiчня — 1247 гривень, з 1 травня — 1312 гривень, з 1 грудня — 1373 гривнi.

Відповідно мінімальна заробітна плата становитиме у 2017 роцi: з 1 сiчня 2017 року — 1600 гривень, з 1 травня — 1684 гривнi, з 1 грудня — 1762 гривнi.

Звідси випливає, що ні прожитковий мінімум, ні мінімальна заробітна плата з 1 січня 2017 року підвищуватися не будуть, оскільки з 1 грудня 2016 р. прожитковий мінімум для працездатних осіб становитиме тих же 1600 грн.

Натомість Міністерство соціальної політики України оприлюднило дані у відповідності із якими фактичний розмір прожиткового мінімуму в цінах липня 2016 року становив у розрахунку на місяць на одну особу становив 2 709 грн (з урахуванням суми податку на доходи фізичних осіб – 2 929 грн), для дітей віком до 6 років – 2 689 грн, для дітей віком від 6 до 18 років – 3 208 грн, для працездатних осіб – 2 780 грн (з урахуванням суми податку на доходи фізичних осіб – 3 156 грн), для осіб, які втратили працездатність, – 2 300 гривень. Звідси випливає, що офіційна величина прожиткового мінімуму в середньому на одну особу, встановлена на липень 2016 року статтею 7 Закону України «Про державний бюджет України на 2016 рік», занижена порівняно з фактичним розміром прожиткового мінімуму на одну особу на 1310 грн, а для працездатної особи на 1706 грн (Тут враховано суму податку на доходи фізичних осіб. Без врахування цього податку сума заниження прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 1330 грн.)

Якщо врахувати, що мінімальна заробітна плата повинна бути не нижчою за прожитковий мінімум для працездатної особи, то це означає, що Мінсоцполітики визнає, що мінімальна заробітна плата станом на липень 2016 року занижена на 1706 грн. Це ж скільки не доплачують працівникам?

Це стосується і пенсіонерів, оскільки мінімальна пенсія за віком встановлюється на рівні величини прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

І це якщо враховувати, що офіційна статистика подає занижені дані стосовно росту цін, які враховуються при обчисленні індексу інфляції. Так, те ж Міністерство соціальної політики оприлюднило Інформацію щодо основних показників рівня життя населення у січні-червні 2016 року, де констатувало, що з початку 2016 року ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 24,5 %, предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла - на 3,1 %, охорону здоров’я - на 5,7 %, транспорт - на 7,6 %. І тут не враховано підняття цін на електроенергію з 1 вересня 2016 року. А прожитковий мінімум за цей період відповідно до закону «Про державний бюджет на 2016 р» на одну особу зріс лише на 69 грн, а для працездатних осіб аж на 72 грн.

У проекті бюджету знову пропонується продовжувати ганебну практику встановлення посадового окладу працiвника I тарифного розряду єдиної тарифної сітки в розмірі набагато нижчому за мінімальну заробітну плату. Так розмiр посадового окладу працiвника I тарифного розряду ЄТС з 1 сiчня становитиме 1335 гривень, з 1 травня — 1419 гривень, з 1 грудня — 1497 гривень. Тобто з 1 січня 2017 р. додатково працівникам I тарифного розряду будуть недоплачувати 265 грн.

Ось така «соціальна спрямованість» бюджету.

І наостанок. Раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що рівень заробітних плат і пенсій в Україні повинен бути значно вищим. За його словами, рівень оплати праці українців дуже недооцінений і занижений. «А тому найближчим завданням є питання оцінки праці українців», - заявив він на засіданні уряду. Як виглядає, уряд активно здійснює переоцінку оплати праці українців і інших соціальних стандартів.

 

 

12924523 848663708572976 8876469268990240680 N
Володимир Бурак Кандидат юридичних наук; доцент кафедри соціального права Львівського національного університету ім. І. Я. Франка; експерт Українського центру соціально-правових досліджень