24 червень 2024, Понеділок, 09:20

Майбутні члени Вищої ради правосуддя (продовження)

4 Лютого 2018г.
Konferenc3

Олександр Буганов, експерт Кам'янець-Подільського осередку Автомайдану, для Резонансу

Уважно ознайомившись із статтею Надії Печерської «Майбутні члени Вищої ради правосуддя», був здивова-ний тим фактом, що такий поважний професіонал своєї справи як Смокович М.І. взявся підтримувати кандидата у члени ВРП Сасевича О.М.?!

Здивувало через те, що будь-якому фахівцю у галузі права, не кажучи вже про професійного суддю, є зрозумілим, що кандидатура САСЕВИЧА О.М. не відповідає вимогам, визначеним Законом України «Про Вищу раду правосуддя» та ним не подано в порушення вимог пункту 14 частини першої статті 8 Закону України “Про Вищу раду правосуддя” документа, що підтверджує статус судді, з огляду на таке.

Відповідно до частини першої статті 25 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»  повноваження члена Вищої ради правосуддя припиняються у разі:

1) закінчення строку, на який його обрано (призначено), крім випадку, визначеного частиною третьою статті 5 цього Закону;

2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

3) припинення громадянства України або набуття громадянства іншої держави;

4) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним;

5) припинення повноважень судді або звільнення з посади судді (крім виходу судді у відставку) з підстав, визначених Конституцією України;

6) його смерті.

Повноваження члена Вищої ради правосуддя з підстав, визначених частиною першою цієї статті, припиняються з настанням відповідної події.

Таким чином, припинення повноважень судді спричиняє автоматичне припинення повноважень такого судді як члена Вищої ради правосуддя.

Із вказаного слідує, що на посаду члена Вищої ради правосуддя може бути призначений суддя, який обов’язково повинен мати повноваження судді, в інакшому випадку така особа в силу пункту 5 частини першої статті 25 Закону не зможе набути повноважень члена Вищої ради правосуддя внаслідок їх припинення.

ВЫСШИЙ СОВЕТ ПОТРЯСЕНИЯ

Указом Президента України Віктора Януковича від 12 березня 2012 року № 193/2012 «Про призначення суддів» САСЕВИЧА Олександра Михайловича призначено суддею Львівського окружного адміністративного суду строком на п’ять років (тобто до 11 березня 2017 року включно).

Згідно пункту другого статті 16-1 Розділу XV “Перехідні положення” Конституції України з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» повноваження суддів, призначених на посаду строком на п’ять років, припиняються із закінченням строку, на який їх було призначено. Такі судді можуть бути призначені на посаду судді в порядку, визначеному законом.

Таким законом є Закон України «Про судоустрій і статус суддів». Відповідно до пункту 17 Розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» повноваження суддів, призначених на посаду строком на п’ять років до набрання чинності цим Законом, припиняються із закінченням строку, на який їх було призначено. Судді, повноваження яких припинилися у зв’язку із закінченням такого строку, можуть бути призначені на посаду судді за результатами конкурсу, що проводиться в порядку, встановленому цим Законом.

Таким чином, починаючи з 12 березня 2017 року САСЕВИЧ Олександр Михайлович втратив повноваження судді внаслідок закінчення строку, на який його було призначено. Станом на дату проведення XV чергового з’їзду суддів України (5 та 6 березня 2018 року) в установленому законом порядку САСЕВИЧА О.М. суддею не призначено, відповідних повноважень судді він не має.

З огляду на вищевикладене, САСЕВИЧ Олександр Михайлович, з огляду на положення пункту 5 частини першої статті 25 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», пункту другого статті 16-1 Розділу XV “Перехідні положення” Конституції України та пункту 17 Розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» не може бути обраним членом Вищої ради правосуддя XV черговим з’їздом суддів України.

Природньо, що відсутність повноважень судді призвело до не подання Сасевичем О.М. до секретаріату ВРП копії документа, що підтверджує статус судді, що є порушенням вимог пункту 14 частини першої статті 8 Закону України “Про Вищу раду правосуддя”, бо посвідчення судді, копія якого була подана Сасевичем О.М., втратило свою дію ще 11.03.2017 року.

Вказана обставина є самостійною підставою для складення секретаріатом ВРП довідки про невідповідність поданих кандидатом документів вимогам статті 8 Закону України “Про Вищу раду правосуддя”.

Дещо аналогічна ситуація склалася і з суддею Тернопільського окружного адміністративного суду Жуком А.В., який також подав документи для обрання членом Вищої ради правосуддя.

Указом Президента України Віктора Януковича від 28 липня 2010 року № 788/2010 «Про призначення суддів» ЖУКА Андрія Володимировича призначено суддею Тернопільського окружного адміністративного суду строком на п’ять років (тобто до 27 липня 2015 року включно).

Вища кваліфікаційна комісія суддів України рішенням від 9 листопада 2015 року № 535/бо-15 рекомендувала Жука А.В. для обрання на посаду судді Тернопільського окружного адміністративного суду безстроково та внесла відповідне подання до Верховної Ради України.

Згідно з пунктом 4 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 2 червня 2016 року № 1401-VIII «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» Верховна Рада України 28 жовтня 2016 року передала до Вищої ради юстиції подання, документи та рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про обрання Жука А.В. на посаду судді Тернопільського окружного адміністративного суду безстроково, які не розглянуто Верховною Радою України.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 10.10.2017 року № 3207/0/15-17 Президентові України внесено подання про призначення Жука А.В. на посаду судді Тернопільського окружного адміністративного суду.

Однак на час подання кандидатом документів до секретаріату Вищої ради правосуддя для обрання Членом ВРП відповідний Указ Президента відносно ЖУКА Андрія Володимировича не прийнято, повноважень судді в установленому законом порядку він не набув.

Отже, ЖУК Андрій Володимировича, з огляду на положення пункту 5 частини першої статті 25 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», пункту четвертого розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 2 червня 2016 року № 1401-VIII «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», до призначення суддею також не може бути обраним членом Вищої ради правосуддя XV черговим з’їздом суддів України.

З цих самих підстав – відсутність повноважень судді, - кандидатом Жуком А.В. також в порушення вимог пункту 14 частини першої статті 8 Закону України “Про Вищу раду правосуддя” не додано документа, що підтверджує статус судді.

Вказана обставина є самостійною підставою для складення секретаріатом ВРП довідки про невідповідність поданих кандидатом документів вимогам статті 8 Закону України “Про Вищу раду правосуддя”.

Необхідно обов’язково врахувати, що існує висока вірогідність потрапляння до Вищої ради правосуддя кандидатів, що не відповідають вимогам Закону, що поставить під сумнів законність діяльності всього державного органу влади та НІКЧЕМНІСТЬ УСІХ ПРИЙНЯТИХ ВИЩОЮ РАДОЮ ПРАВОСУДДЯ РІШЕНЬ, ухвалених за участю вказаних осіб.

КАСАЦІЙНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ СУД ОЧОЛИВ СУДДЯ, ЯКОГО ПОВ‘ЯЗУЮТЬ ІЗ ВІКТОРОМ МЕДВЕДЧУКОМ

буганов
Олександр Буганов Експерт Кам'янець-Подільського осередку "Автомайдану"