21 квітень 2024, Неділя, 20:05

128836698 175891514210551 4054320200700528001 O
Олександр Бабіков

Кандидат юридичних наук за спеціальністю кримінальне право та кримінологія


26 апреля 2021

Через розмите, «широке» та неконкретне формулювання, під підстави затримання можуть підпадати практично будь-які дії, пов’язані з військовим обліком та мобілізацією. Через те, що Законом внесено зміни у велику кількість законів, а на Кабінет Міністрів покладено також обов’язок розробити ще нові нормативні акти, надати навіть приблизний перелік, що може бути використано як підставу для затримання – неможливо. Проте необхідно пам’ятати, що неповідомлення про будь-які питання з працевлаштування, зміну місця проживання, закінчення навчання, одруження, розлучення, народження дитини, зміна прізвища, інших анкетних даних, несвоєчасне прибуття за викликом до центрів, які замінять військкомати, втрата чи псування документів щодо військового обліку – можуть бути використані як формальні підстава для затримання.

0
20 апреля 2021

Комитетом Верховной Рады в прошлую пятницу рассмотрен законопроект, названый в СМИ – «об электронном досудебном расследовании».

0
12 апреля 2021

Уполномоченный Министерства юстиции по делам Европейского суда по правам человека обвинил московскую фирму, в том, что из-за нее Украина из года в год занимает первые места в рейтинге по количеству жалоб в ЕСПЧ.

0
06 апреля 2021

Форми цивільного контролю правоохоронних органів мають забезпечувати можливість громадянському суспільству впливати на процеси у правоохоронних органах, проте не порушуючи їх незалежність і не впливани на ефективність їх діяльності. У свою чергу, держава, дбаючи про свій суверенітет, має забезпечити незалежність як правоохоронних органів так і інших державних органів від впливу інших держав, міжнародних організацій на державний апарат та запровадити прозорість у питаннях фінансування громадських організацій, що діють у цій сфері.

0
30 марта 2021

Минулого тижня інформаційний простір пожвавився обговоренням перспектив притягнення до відповідальності осіб, винних в укладанні «Харківських угод». Родзинкою стало те, що перспективу «потрапити за грати» почали малювати не лише керівникам органів виконавчої влади а й депутатам, які голосували за їх ратифікацію.

0
22 марта 2021

18 березня 2021 року є датою, коли мала відбутися чергова ротація, що не відбулася. Оцінюючи цю ситуацію з точки зору законодавства, слід виходити з того, що ч. 4 ст. 12 ЗУ «Про ДБР» передбачено, що заступник не є тимчасово виконуючим обов’язки, а користується повноваженнями Директора Бюро у разі його відсутності протягом 60 днів, після чого відбувається ротація кожні 60 днів, до призначення нового Директора Бюро. При цьому Закон не передбачає випадків: що робити у разі, якщо на час ротації відсутній інший заступник (перебуває у відпустці, на лікарняному) або відмовляється від набуття повноважень. Закон також не передбачає щоб набуття таких повноважень відбувалося на підставі видання наказу попереднього виконувача обов’язків чи того, хто вступає в повноваження. Фактично у законі цю норму зведено до автоматичного припинення повноважень особи, яка тимчасово їх виконує по завершенню 60 днів та автоматичного набуття повноважень іншим заступником.

0
16 марта 2021

Юридическое общество, после изучения этого решения суда, задалась вопросом, если действовать по аналогии, какова законность сдачи экзаменов и прохождения стажировки в адвокатуре действующими прокурорами и сотрудниками других правоохранительных органов? Возможно ли теперь признавать все адвокатские свидетельства, выданные действующим сотрудникам правоохранительных органов, судов, других учреждений, незаконными и аннулировать? Что делать тем, кто либо перед увольнением из госорганов или перед угрозой увольнения подал документы для сдачи экзаменов или уже их сдал и проходит стажировку в адвокатуре? Но кроме этих практических вопросов, возникает также ряд вопросов общеправовых.

0
01 марта 2021

Все рассмотренные дела в 2021 году в городе Киеве по фактам нарушений при подаче отчетности политическими партиями закончились ничем. 100% мимо. Примерно такая же ситуация была и на протяжении 2020 года. Безусловно НАПК будет винить суды в саботаже, непрофессионализме, сговоре, коррупции. Но все такие пояснения выглядят жалко на фоне того, что в ряде случаев сотрудники НАПК даже не удосуживаются ознакомить должностное лицо с протоколом, разъяснить ему права, выяснить его позицию и аргументы в защиту. Даты выявленных правонарушений и составления протоколов указывают на то, что во многих случаях направляя такой протокол, в НАПК прекрасно понимали, что никто не будет привлечен из-за пропуска сроков, установленных Кодексом на привлечение к ответственности. То есть такие протоколы направлялись в суд заведомо для галочки.

0
23 февраля 2021

Ранее поднимал дискуссию об уголовной ответственности судей Испании за ненадлежащее осуществление правосудия. Сейчас приведу отдельные примеры из Уголовного кодекса Испании, устанавливающие уголовную ответственность для чиновников за совершение преступлений, за которые у нас ответственности не предусмотрено.

0
15 февраля 2021

Ранее в публикациях я обращал внимание на недостатки отечественного законодательства, препятствующие борьбе с коррупцией. Но из поля зрения уходил вопрос «А как у них?». Поэтому для полноты картины приведу примеры из уголовного кодекса Испании, для сравнения, за что там наказывают чиновников.

0
08 февраля 2021

Если отбросить высокий слог и упростить изложение, мотив суда заключается в следующем: если прокурор и обвиняемый договорились, так тому и быть. А то, что заключенная сделка противоречит по своей сути требованию закона, запрещающего освобождать от отбывания наказания коррупционеров, не так важно. Самое грустное, что свою позицию суд обосновал со ссылкой на решения вышестоящих инстанций, изложенных в постановлениях ВС от 07.02.2018 в деле №203/378/17 и от 29.11.2018 по делу №761/6774/16-к., а значит такая практика будет развиваться и дальше. Зачем морочить голову и изменять уголовный закон, утяжеляя наказание, если действующая система наказаний все равно не работает.

0
01 февраля 2021

В 2014 году так много говорили о необходимости побороть коррупцию, приблизиться к европейским стандартам, что парламент на революционной волне просто обязан был это сделать. Именно под таким лозунгом и появился в мае 2014 года Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной антикоррупционной политики в связи с выполнением Плана действий по либерализации Европейским союзом визового режима для Украины». Благодаря отдельным положениям этого закона целый пласт коррупционных преступлений перестал быть преступлениями.

0
26 января 2021

Мы оказались на пороге принятия нового закона о создании БЕБ, (проект3087-Д) который уже подготовлен ко второму чтению. Создаст ли он прозрачные отношения между новосозданными правоохранителями и бизнесом, как акцентируют внимание разработчики? Попробуем разобраться.

0
19 января 2021

Гарантии независимости прокурора в уголовном процессе, отсутствие влияния на него как извне так и внутри системы, является краеугольным камнем как для объективности досудебного расследования так и рассмотрения дела в суде. Это была очередная «перемога» в борьбе с коррупцией.

0
11 января 2021

Возникает дилемма. В правоохранительные органы можно обратится с заявлением о вымогательстве взятки после того, как такое требование поступило. Но любая запись такого требования, до начала расследования будет незаконной. Тогда вопрос. Как нацепить технику на заявителя, если требование платить ему еще не поступало, а если поступало, то как это выглядит со стороны, когда заявитель просит повторно проговорить требования заплатить взятку? Если сотрудник правоохранительного органа отправляет заявителя на повторный разговор условий получения взятки это будет провокацией преступления или нет? Ведь по сути имеет место инициатива со стороны правоохранителей, а первый разговор ничем не подтвержден. Да и опытный чиновник не будет по несколько раз проговаривать одно и то же.

0
28 декабря 2020

В этой публикации на двух примерах покажу как подзаконными нормативными актами существенно усложняется процедура расследования и сбора доказательств, которая законом не предусматривалась.

0
21 декабря 2020

Неэффективность дополнительных инструментов доказывания коррупционных преступлений.

0
18 декабря 2020

По сути руководители прокуратур, их подразделений получат возможность не будучи процессуальными руководителями не только давать указания, но и самостоятельно пользоваться всеми полномочиями по уголовному производству.

0
14 декабря 2020

До 2012 года возможно было за минимальный срок вынести решение о проведении технических мероприятий, снарядить родственника техникой и отправить на переговоры фиксируя процесс «освобождения из плена». Это вызывало нарекания, но принималось судом за допустимые доказательства вины.

0
09 декабря 2020

Представим ситуацию. В правоохранительный орган поступает сообщение о том, что руководитель подразделения налоговой службы дал указания провести проверку предприятия в усеченном объёме, ряд важных вопросов не изучать и установить минимальный размер недоимки по налогам в бюджет.

0
07 декабря 2020

Мы с таким уважением относимся к международным актам, тем более, что после их ратификации они приобретают более высокую юридическую силу, чем национальные законы, но с имплементацией Конвенции ООН против коррупции в национальный уголовный кодекс произошли досадные ошибки.

0
02 декабря 2020

В своих публикациях хочу на конкретных примерах показать, почему борьба с коррупций в нашей стране напоминает битву с ветряными мельницами, а все потуги международных и национальных организаций оказываются бессмысленными и бесполезными.

0
13 ноября 2020

У надрах Верховної Ради готуються деякі законодавчі зміни, які найближчим часом, у разі їх прийняття, вливатимуть на роботу Державного бюро розслідувань. Мається на увазі законопроект 2560.  На мою думку, запропонована редакція має низку недоліків та не врегульовує найбільш проблемні питання, що виникають під час розмежування підслідності.

0
04 ноября 2020

Оценивая отмену уголовной ответственности по ст. 366-1 УК и последствия этого шага для правоохранительной системы страны, а также в вопросах борьбы с коррупцией, правильно было бы для начала определить ее эффективность.

0
27 октября 2020

Відповідно до закону підслідність Державного бюро розслідувань може поширюватися і на ряд кримінальних правопорушень проти довкілля в разі їх вчинення відповідними спеціальними суб’єктами. За час діяльності ДБР його слідчими здійснювалось досудове розслідування у 248 кримінальних провадженнях щодо 494 фактів незаконної порубки лісу та пов’язаних із цим кримінальних правопорушень.

0
06 октября 2020

Уявляється, що законодавцю треба обрати інші, більш нагальні, доступні та зрозумілі шляхи кримінально-правового реформування, захистивши насамперед потерпілого від катування, незалежно від того, чи буде це злочин проти здоров’я особи, «воєнний злочин» або «злочин проти людяності».

0
26 августа 2020

Комплексне забезпечення захисту економічних інтересів держави Державне бюро розслідувань (далі – ДБР) здійснює шляхом запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування відповідних кримінальних правопорушень не тільки у сфері господарської діяльності, а й у сфері власності, довкілля, безпеки виробництва, військово-промисловому комплексі тощо. Головний акцент робиться на суб’єктах кримінальних правопорушень – найвищих керівниках держави, особах, посади державної служби яких віднесені до категорії «А», правоохоронцях та ін.

0
14 августа 2020

Механизм «заочной» процедуры должен быть не только детализирован, не иметь противоречий но и обеспечивать гарантии справедливого рассмотрения, баланс между задачами стороны обвинения и правами человека. Это можно достигнуть через четкие критерии, что может быть основанием для такой процедуры, например: отсутствие на территории страны (кроме зоны ООС и АР Крыма) более чем пол года, с момента объявления в национальный розыск, за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления за которое предусмотрено лишение свободы, наличия доказательств его розыска и уведомления о подозрении близких лиц подозреваемого или по последнему месту пребывания.

0
30 июля 2020

Законодавцю треба бути готовим до оперативного уточнення відповідних норм у Кримінальному кодексі України. ДБР у системі протидії організованій злочинності

0
22 июля 2020

Варіанти криміналізації злочинного втручання високопосадовців можуть бути різними — від побудови особливо кваліфікованого складу кримінального правопорушення у статті 343 КК до створення спеціального складу «зловживання впливом» у межах статей про відповідальність за службові посягання.

0
18 июня 2020

Міноборони підготовлено законопроєкт про Військову поліцію щодо підслідності її слідчим кримінальних правопорушень, проте аналіз цих змін дозволяє зробити висновок про порушення такого принципу законотворчості, як правова визначеність.

0